SOLVING THE UNSOLVABLE
חפש

תוכן

מנכל ארדיקס

קצת על מנכʺל ארדיקס, בחרו לכתוב על שמואל שעיה, מנכʺל ארדיקס.YNETפתחנו את העיתון של המדינה והופתענו לגלות שב- התרגשנו מהדברים שפותחים צוהר לחיים האישיים של מנכʺל החברה, על התרומה שלו...
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'כתבו עלינו שתף עם החברים בטוויטר את 'כתבו עלינו