SOLVING THE UNSOLVABLE
חפש

C#

תכנת ++C למימוש אלגוריתמים בעיבוד תמונה

תכנת C++ למימוש אלגוריתמים - המשרה בצפון גליל מערבי
▪ ▪ ▪ ◄◄

מהנדס פיתוח #C למערכת ביטחונית

מהנדס פיתוח #C מנוסה לפיתוח מערכת ביטחונית מורכבת
▪ ▪ ▪ ◄◄

מהנדס פיתוח למערכת סייבר

מהנדס פיתוח למערכת סייבר עם ניסיון מגוון בפיתוח
▪ ▪ ▪ ◄◄

מפתח ++C מנוסה בתחום תקשורת

פיתוח תוכנה למערכת עתירת תקשורת מורכבת
▪ ▪ ▪ ◄◄

מהנדס פיתוח תוכנה למערכת מיכשור רפואי

פיתות תוכנה למערכת מיכשור רפואי מורכבת.
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'C# שתף עם החברים בטוויטר את 'C#